Skärgårdsmuseet i Lappo – Östersjöns mest kompletta samling av allmogebåtar!

Båtar och skärgårdsliv hör ihop. Här är båten en del av vardagen, och så har det alltid varit. Men visst har tiderna förändrats. Förr var det segel och åror som gällde, vid fiske såväl som vid stadsresor. Vid bryggorna i Finnvik låg jullar och roddsumpar, skötbåtar och storbåtar – byggda med kunskap och känsla, sjödugliga och linjesköna.

  • Aktuellt 2012

    29 - 30.6. Målartalko på Skärgårdsmuseet.

    14.7. Lappofesten med allmogebåtar från Åland & Finland.

  • Language