Smedjan

Med museet har införlivats Edvard Åkerbergs smedja, som fanns på museets tomt som en sista rest av ett märkligt komplex med bland annat vindturbin av amerikansk typ, såganläggning och kvarn. I smedjan, som är fullt användbar, finns inrymd ungdomsföreningens föremålssamling. Den omfattar ca. 200 föremål från Lappo, Björkö, Asterholma och Torsholma. Bland annat visas en komplett samling skomakarverktyg och jaktutrustning med sälbössor och skridarkälke för säljakt på vinterisen.

Smedjan kan uthyras, kontakta Erik Ohlson.

  • Aktuellt 2012

    29 - 30.6. Målartalko på Skärgårdsmuseet.

    14.7. Lappofesten med allmogebåtar från Åland & Finland.

  • Language