Museet

Skärgårdsmuseet i Lappo visar traditionell åländsk skärgårds- och fiskekultur samt de båtar som användes: vid fisket, på jakt- och marknadsresor, vid postforslingen och vid mjölkrodden. I de unika samlingarna finns ett tiotal allmogebåtar – bland dem den enda bevarade storbåten. En permanent fotoutställning visar livet i byn i gamla tider.

I anslutning till museet finns en smedja, renoverad till ursprungligt skick, som även inrymmer ett hembygdsmuseum med en samling historiska bruksföremål.

  • Aktuellt 2012

    29 - 30.6. Målartalko på Skärgårdsmuseet.

    14.7. Lappofesten med allmogebåtar från Åland & Finland.

  • Language